Поїж та отримай приз!

Правила проведення акції “Безпрограшна акція”

1. Організатором акції є мережа бістро “ІНТЕМПО”
2. Акція проводиться з метою рекламування товарів (послуг) та підвищення на них попиту з боку споживачів.
3. Місце проведення акції – заклад “Інтемпо” за адресою: м. Львів, вул. Наукова, 7д.
4. Акційні купони (далі в тексті – Купони) – купони, які надають право на знижку відповідного номіналу та на відповідну категорію товару, зазначені у Купоні.
5. Період проведення акції: з 9 квітня 2019 р. до закінчення запасів купонів, але в будь-якому разі не пізніше, ніж до 30 травня 2019 р..
6. Купуючи Продукт у період проведення Акції, Учасник не вносить ніякої додаткової плати, пов’язаної з участю в Акції, окрім безпосередньої ціни товару.
7. Організатор Акції не отримує жодної винагороди від Учасників Акції за їх участь в Акції. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди.
8. Вимоги до Учасників Акції.
8.1 До участі в Акції запрошуються дієздатні громадяни України, які досягли 18-річчя, проживають на території України, та є клієнтами закладу “Інтемпо” по вул. Наукова, 7д у м. Львові.
8.2 Учасником Акції вважається особа, яка відповідає вимогам п. 8 даних Правил та належним чином виконала усі вимоги даних Правил.
8.3 Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов даних Правил:
8.3.1. особи, які беруть участь у процесі реалізації товару (працівники закладу);
8.4 Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:
8.4.1. дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;
8.4.2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;
8.4.3. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Акції;
8.5 Організатор залишає за собою право відсторонити від участі в Акції Учасників, які порушили вказані ці Правила.
8.6 Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь в Акції.
9. Умови участі в Акції.
9.1 Для участі в Акції необхідно придбати товар Організатора Акції у місці проведення Акції на суму від 100,00 гривень. В Акції не беруть участі чеки, одержані внаслідок придбання товару на барі, зокрема, алкоголь, піца, напої, десерти, страви під замовлення, кава, чай.
9.2 Кількість купонів, які можуть бути одержані Учасником Акції, залежить від суми чеку та є кратною 100,00 грн. (наприклад, за 100,00 грн. і більше в чеку Учасник отримує 1 купон, за 200,00 грн. і більше – 2 купони і т. д.)
9.3 При виконанні п. 9.1 цих Правил учаснику в обмін на чек надається право самостійно витягнути купон на знижку, який може бути використаний у Місці проведення акції до закінчення терміну дії Акції, вказаного в п. 5 цих Правил.
9.4 При здійсненні наступної купівлі товару у Місці проведення Акції та передачі Купону касиру Учаснику Акції надається знижка відповідного номіналу та на відповідну категорію товару, зазначені у Купоні.
9.5 Для того, щоб отримати знижку зазначену у Купоні, необхідно віддати Купон касиру
перед розрахунком.
9.6 Номінали та кількість купонів на знижку, які застосовуються в рамках Акції:

  • Купон на знижку “10 гривень на морозиво” – 700 шт.
  • Купон на знижку “10 гривень на каву “Американо” – 500 шт.
  • Купон на знижку “10 гривень на каву “Капучино” – 500 шт.
  • Купон на знижку “10 гривень на десерт” – 840 шт.
  • Купон на знижку “40 гривень на піцу велику 40см” – 2058 шт.
  • Ручка брендована – 90 шт.
  • Горня брендоване – 60 шт.
  • Сумка з логотипом – 90 шт.
  • Сертифікат на авіатренажер “Відчуй себе пілотом”– 1 шт.
  • Сертифікат на політ на літаку К-10 SWIFT – 1 шт.

9.7 Один Купон може бути використаний один раз і після використання залишається у касира.
9.8 У випадку повернення товару, придбаного зі знижкою, покупцю повертаються кошти згідно вартості, зазначеної у чеку з урахуванням знижки.
9.9 Заміна знижки, яка надається згідно з Купоном, грошовим еквівалентом чи іншими матеріальними цінностями не допускається.
9.10 Знижки, зазначені в Купонах, не сумуються та не застосовуються разом із іншими знижками.
10. Отримання Заохочень допускається лише особами, які є Учасниками Акції. Не допускається будь-які дії, операції, угоди, де Заохочення буде предметом угоди або засобом платежу.
11. Інформування щодо Правил Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення цих Правил на сайті www.intempo.lviv.ua
12. Приймаючи участь в Акції тим самим кожен Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними.
13. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил (в т.ч. механіки, порядку та строків проведення Акції та інше) вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.
14. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих даними Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог діючого законодавства України.
15. Рішення Організатора з усіх питань, повязаних з проведенням Акції, є остаточними і не підлягає перегляду.
16. Беручи участь в Акції, Учасники Акції, зокрема, підтверджують свою згоду з наступним:
16.1. Організатор має право змінити Правила Акції та/або призупинити/припинити Акцію без будь-якого спеціального попереднього повідомлення учасників Акції;
16.2. Організатор Акції залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками Акції.
17. Відповідальність Організатора Акції не виходить за межі вартості та кількості купонів, вказаних у даних Правилах.
18. Організатор Акції не несе відповідальності стосовно подальшого використання наданих Заохочень Учасникам Акції після їх одержання, та за неможливість Учасником Акції та/або скористатись наданими купонами з будь-яких причин.
19. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організаторів Акції обставини.
20. Відповідальність за сплату особистих податків, пов’язаних з участю в Акції, несуть Учасники Акції.
21. Терміни, що використовуються в цих Правилах, стосуються виключно цієї Акції.
22. Всі відносини, що стосуються проведення цієї Акції, регулюються на основі чинного законодавства України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і при неврегульованих правилами спірних питаннях остаточне рішення приймається Організатором.
23. Організатор має право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання цих Правил.
24. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники погоджуються з умовами Правил та зобов’язуються їх виконувати.
25. Організатор не несе обов’язку відшкодування будь-яких витрат учасника, в тому числі транспортних, телефонних, які понесені під час участі в Акції.
26.Організатор має право змінити Правила Акції та/або призупинити/припинити Акцію без будь-якого спеціального попереднього повідомлення учасників Акції.